Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Công ty cổ phần may …

A

A

A+

Bạn đang xem: Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Công ty cổ phần may …

Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để sản xuất, kinh doanh an toàn và hiệu quả.

  Là cơ sở chuyên sản sản xuất kinh doanh các mặt hàng may mặc xuất khẩu với nhiều hạng mục công trình nhà xưởng, nhiều dây chuyền thiết bị máy móc liên quan đến điện nhiệt hơi và các vật liệu thành phẩm bông, vải, sợi là loại hàng hóa có tính chất dễ cháy nổ. Chính vì thế, từ khi đi vào hoạt động, Công ty luôn chú trọng tới công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là hoạt động thường xuyên để đảm bảo sự an toàn. Hàng năm, Công ty thường xuyên phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức quán triệt các văn bản quy định của pháp luật về công tác ANTT, luật PCCC, huấn luyện công tác phòng chống cháy nổ, các phương án chữa cháy, nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công nhân viên.

 

Cán bộ phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tuyên truyền 

luật PCCC cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác PCCC ngay tại cơ sở, định kỳ 6 tháng một lần, đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ phối hợp cùng lực lượng PCCC chuyên nghiệp kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định về công tác PCCC. Thông qua công tác kiểm tra định kỳ đã phát hiện và khắc phục kịp thời nhiều sơ hở thiếu xót phát sinh những yếu tố gây mất an toàn phòng chống cháy, nổ. Từ kết quả thực hiện các quy định về PCCC, lãnh đạo công ty có cơ sở đánh giá, xét thành tích thi đua khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân, đồng thời chấn chỉnh những mặt cần khắc phục.Cán bộ phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh kiểm tra 

công tác phòng chống cháy,  nổ tại Công ty cổ phần may xuất khẩu  Việt Thái

Việc thường xuyên duy trì nề nếp, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh với công tác phòng cháy chữa cháy đã góp phần tích cực để Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái luôn đảm bảo kinh doanh an toàn, khắc phục khó khăn trước những biến động của cơ chế thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.
<!–

Nguồn: congan.thaibinh.gov.vn

–>

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận

Một cộng 1 cộng hai cộng 5 = mấy? (trả lời bằng chữ có giấu)

kệ sắt v lỗ xem truyen xem truyen
code learn