Thông tin kinh tế

Hậu Giang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hậu Giang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) – Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục của tỉnh Hậu Giang. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Hậu Giang đã đề ra nhiều nội dung nhiệm vụ như: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế – xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa. Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn – đô thị và kết nối các vùng.

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận

Con cá ở dưới NƯỚC hay TRÊN BỜ? (trả lời bằng chữ có giấu)

kệ sắt v lỗ xem truyen xem truyen
code learn