Vì sao chưa nhận được lương hưu tháng 8 năm 2023? Khi nào Hà Nội, TP HCM chi trả lương hưu tháng 8/2023?

Vì sao chưa nhận được lương hưu tháng 8 năm 2023? Khi nào Hà Nội, TP HCM chi trả lương hưu tháng 8/2023?

Cho tôi hỏi vì sao chưa nhận được lương hưu tháng 8 năm 2023? Khi nào Hà Nội, TP HCM chi trả lương hưu tháng 8/2023? – Câu hỏi của Nam Khánh (Hà Nội)

 • Vì sao chưa nhận được lương hưu tháng 8 năm 2023?

 • Thời gian chi trả lương hưu tháng 8/2023 của Hà Nội?

 • Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 8/2023 tại TPHCM

Bạn đang xem: Vì sao chưa nhận được lương hưu tháng 8 năm 2023? Khi nào Hà Nội, TP HCM chi trả lương hưu tháng 8/2023?

Vì sao chưa nhận được lương hưu tháng 8 năm 2023?

Hiện nay, nhiều người thắc mắc rằng vẫn chưa nhận được tiền lương hưu, trợ cấp BHXH dù đã đến ngày nhận hàng tháng thông thường. Vì theo

Quyết định 166/QĐ-BHXH

năm 2019 thì thời điểm chi trả là từ ngày 02 đến ngày 10 mỗi tháng đối với trường hợp chi trả tại địa điểm và từ ngày 11 của tháng đối với việc chi trả tại điểm giao dịch.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn 2206/BHXH-TCKT năm 2023

tải

việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 được thực hiện từ ngày 14/8/2023 để phù hợp với thời gian có hiệu lực của Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Do đó, thời gian chi trả lương hưu sẽ bị lùi lại so với thời gian chi trả thông thường trước đây.

Xem thêm:

Lịch trả lương hưu tháng 8/2023 của 63 tỉnh thành

Lương hưu tháng 8/2023

Vì sao chưa nhận được lương hưu tháng 8 năm 2023? (Hình từ Internet)

Thời gian chi trả lương hưu tháng 8/2023 của Hà Nội?

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2410/UBND-KGVX năm 2023

tải

về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 theo

Nghị định 42/2023/NĐ-CP

. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

(1) Giao Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

– Chủ trì phối hợp Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 cho người được hưởng từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023, bao gồm lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại

Nghị định 42/2023/NĐ-CP

ngày điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng;

Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH

ngày 29/6/2023 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH; Công văn 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023.

– Thực hiện chuyển tiền để Bưu điện Thành phố thực hiện chỉ trả lương hưu tháng 8 năm 2023, thời gian hoàn thành trước ngày 11/8/2023.

– Phối hợp cơ quan Bưu điện tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi người hưởng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định và sự ủng hộ đồng thuận của người hưởng trong quá trình thực hiện chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại kỳ chỉ trả tháng 8/2023.

– Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và vướng mắc (nếu có).

(2) Giao Bưu điện thành phố Hà Nội

– Chủ động phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chỉ trả lương hưu tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023.

– Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo các nội dung sau:

+ Chỉ qua tài khoản cá nhân: Chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản cá nhân người hưởng vào ngày 14/8/2023.

+ Chi bằng hình thức tiền mặt: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

+ Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến nội dung và hiệu lực thi hành của

Nghị định 42/2023/NĐ-CP

; thông báo lịch chỉ trả cụ thể của kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 8/2023.

+ Tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chỉ trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng.

+ Thanh toán kinh phí chỉ lương hưu, trợ cấp BHXH với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội theo đúng quy định.

(3) Giao UBND các quận, huyện, thị xã

– Kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trinh chỉ trả và chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ Bưu điện trong công tác chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH; thông tin trên hệ thống loa, dài để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được biết.

– Phối hợp Bưu điện, cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã phổ biến, tuyên truyền, khuyến khích người nhận lương hưu chuyển đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhẫn; chỉ đạo BHXH huyện xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh tại địa phương liên quan đến công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 8/2023 tại TPHCM

Ngày 30/7/2023, BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3778/BHXH-KHTC 2023 về Lịch thi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2023.

Thực hiện

Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH

ngày 13/7/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời Công văn 2122/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam xin ý kiến về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và Công văn 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023 (đính kèm), BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 như sau:

Lịch chi trả:

– Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 14/8/2023 đến ngày 25/8/2023.

– Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 14/8/2023 đến ngày 15/8/2023.

Đề nghị Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, BHXH thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện thông báo kịp thời lịch chi trả đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Bưu điện quyết toán chi lương hưu tháng 8/2023 với BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trước 16h00 ngày 26/8/2023; BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện gửi báo cáo tăng giảm tháng 9/2023 trước 16h00 ngày 28/8/2023.

Lục Trung Tài

Lương hưu

Xem chi tiết

Căn cứ pháp lý
 • Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH

 • Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH

 • Nghị định 42/2023/NĐ-CP

 • Quyết định 166/QĐ-BHXH

MỚI NHẤT

Pháp luật

Chính sách mới về tăng lương hưu áp dụng từ 14/8/2023 mà đối tượng được tăng lương hưu cần biết?

Pháp luật

Lịch chi trả lương hưu tháng 9 2023 vào ngày nào? Lương hưu tháng 09/2023 được tính như thế nào?

Pháp luật

BHXH Hà Nội chi trả lương hưu từ ngày 6/9/2023? Tiền lương hưu được nhận trong tháng 9 là bao nhiêu?

Pháp luật

Tiền lương hưu tháng 9 nhiều hay ít hơn các tháng trước? Chênh lệch tiền lương hưu tháng 9 so với tháng 8 thế nào?

Pháp luật

Sẽ lùi lịch chi trả lương hưu tháng 9/2023? Ngày nhận lương hưu tháng 9 có trễ như tháng 8 không?

Pháp luật

Cách tính mức lương hưu tháng 8/2023? Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 8/2023 là ngày mấy?

Pháp luật

Tháng 9/2023 sẽ truy trả tiền tăng lương hưu tháng 7, 8/2023 theo mức tăng thêm tại Nghị định 42/2023?

Pháp luật

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 2022? Nghỉ hưu trước năm 1995 thì tính thế nào?

Pháp luật

Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính mức lương hưu, trợ cấp từ ngày 01/7/2023 như thế nào?

Pháp luật

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 9/2023 dịp Lễ Quốc Khánh tại TPHCM ra sao? Chi trả từ ngày nào?

Xem thêm…

Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247

  Pháp Luật Doanh Nghiệp

   Đi đến trang

   Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Lương hưu

   5969 lượt xem

   Lưu bài viết

   Chia sẻ trên Facebook

   Tư vấn pháp luật mới nhất
   • An toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông là gì?

   • Dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết là gì? Diễn biến của bệnh sốt xuất huyết diễn ra như thế nào?

   • Trường đại học Kinh tế Luật thuộc đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Có tư cách pháp nhân không?

   • Phòng Phóng viên thuộc Báo Hải quan, Tổng cục Hải quan thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

   • Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương và thăng hạng CDNN giáo viên dạy nghề ra sao?

   Chuyên mục: Blog

   Viết một bình luận

   Một cộng 1 cộng hai cộng 5 = mấy? (trả lời bằng chữ có giấu)

   kệ sắt v lỗ xem truyen xem truyen
   code learn