Ngân hàng Nhà nước ban hành chính thức Thông tư về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch Bưu điện

12:05 07/09/2023

Ngân hàng Nhà nước ban hành chính thức Thông tư về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch Bưu điện

Kỳ Phong –

Theo quy định mới tại Thông tư số 11/2023/TT-NHNN, sau 7 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm…

Chậm nhất ngày 1/3/2024, LPBank phải cử 3 nhân sự làm việc tại các phòng giao dịch bưu điện.
Chậm nhất ngày 1/3/2024, LPBank phải cử 3 nhân sự làm việc tại các phòng giao dịch bưu điện.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 11/2023/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN quy định về tổ chức, hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank)…

Thông tư số 11/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2023. 

Theo quy định mới, sau 07 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

Việc xử lý các khoản tiền gửi tiết kiệm đã nhận trước đó của phòng giao dịch bưu điện khi không thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm được thực hiện như sau:

a) Các khoản tiền gửi tiết kiệm chưa đến hạn trả, phòng giao dịch bưu điện tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận với khách hàng;

b) Các khoản tiền gửi tiết kiệm đến hạn trả, phòng giao dịch bưu điện phải có biện pháp chi trả hết tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Trường hợp không chi trả hết tiền gửi tiết kiệm đến hạn, LPBank tiếp nhận, xử lý theo quy định nội bộ, quy định của pháp luật về tiền gửi tiết kiệm và chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

Thông tư số 11/2023/TT-NHNN cũng bổ sung yêu cầu hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

Cụ thể, nhân sự tại phòng giao dịch bưu điện phải đảm bảo các yêu cầu sau: Có tối thiểu 03 người, trong đó có 01 người là kiểm soát viên hoặc chức danh tương đương làm nhiệm vụ kiểm soát, phê duyệt các giao dịch hàng ngày và là nhân sự của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt. Chậm nhất ngày 1/3/2024 mà không đáp ứng điều kiện này, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm. 

 

LPBank có khoảng 1.200 điểm giao dịch trên cả nước. Trong đó, có 669 phòng giao dịch bưu điện của VNPost.

Tháng 4/2023, VNPost đã tiến hành đấu giá số cổ phần đang sở hữu tại LPBank nhưng phiên đấu giá thất bại do không có nhà đầu tư đăng ký.

Thông tư số  11/2023/TT-NHNN bổ sung các quy định chuyển phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank).

Theo đó, hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên cơ sở chuyển đổi phòng giao dịch bưu điện thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập phòng giao dịch của ngân hàng thương mại.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc trước ngày phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 11/2023/TT-NHNN, LPBank phải thực hiện công bố và niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử, trụ sở chi nhánh quản lý phòng giao dịch bưu điện của LPBank và tại bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện.

Các nội dung tối thiểu phải công bố công khai: a) Ngày bắt đầu không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại phòng giao dịch bưu điện, lý do; b) Kế hoạch xử lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch bưu điện.

Sau thời điểm Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, chậm nhất ngày 15 hàng tháng, LPBank phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện tình hình xử lý tiền gửi tiết kiệm của từng phòng giao dịch bưu điện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tháng 11/2022, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn VNPost tại LPBank.

Theo đó, VNPost sẽ thoái toàn bộ 122.175.343 cổ phiếu LPB đang nắm giữ, tương đương 10,15% vốn. 

Về phần mình, LPBank có trách nhiệm phối hợp với VNPost xây dựng phương án, lộ trình xử lý hệ thống phòng giao dịch bưu điện sau khi VNPost thực hiện chuyển nhượng cổ phần, trong đó có phương án quản lý các đơn vị mạng lưới của LPBank (bao gồm hệ thống phòng giao dịch bưu điện), đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng thời, văn bản cũng yêu cầu LPBank phối hợp với VNPost thông tin đầy đủ tới các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông theo đúng quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), trong đó lưu ý cổ đông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại LPBank; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để chuyển nhượng cổ phần của LPBank; không được góp vốn, mua cổ phần của LPBank dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 4/2023, VNPost đã tiến hành đấu giá số cổ phần đang sở hữu tại LPBank nhưng phiên đấu giá thất bại do không có nhà đầu tư đăng ký. 

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận

Con bò có mấy chân? (trả lời bằng chữ có giấu)

kệ sắt v lỗ xem truyen xem truyen
code learn