Chính sách DMCA

Shiphangnhanh.com.vn tuân thủ Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) website chính thức là www.dmca.com. Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện các hành động thích hợp theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên Shiphangnhanh.com.vn hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông tin bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.

Bạn phải xác định đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một thuật ngữ tìm kiếm theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của shiphangnhanh.com.vn

Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc là bị xâm phạm.

Gửi thông báo vi phạm tại  tieubodao4@gmail.com

Vui lòng chờ 1-3 ngày làm việc để nhận phản hồi qua email. Lưu ý rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được gửi đúng.

Trân trọng cảm ơn,

kệ sắt v lỗ xem truyen xem truyen
code learn