Công ty Toyoda Gosei Hải Phòng cần tuyển siêu gấp 5 nhân viên Nam phòng Kỹ Thuật sản xuất

Co hoi lon cho cac ban Nam tot nghiep Dai hoc chuyen nganh ky thuat 
Cong ty Toyoda Gosei Hai Phong can tuyen sieu gap 5 nhan vien Nam phong Ky Thuat san xuat.

 

Yeu cau
La Nam 
Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh ky thuat 
Gioi han do tuoi den 30 tuoi 
Cham chi, chiu duoc ap luc cong viec 
Co the cong hien lau dai cho cong ty
Chap nhan sinh vien moi ra truong
Biet tieng Anh hoac tieng Nhat la mot loi the
Ho so bao gom :
Don xin viec , CV ( viet bang tieng Anh hoac tieng Nhat) 
Ban scan bang tot nghiep Dai hoc hoac giay chung nhan tot nghiep dai hoc cung cac van bang khac ( neu co)
Dang ky phong van, cac ban gui mail CV tieng Anh 
Email:

duchanh@vimaru.edu.vn

voi tieu de: PV Togoda Gosei_ho ten_sdt

 
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam – VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 313. 625. 175;
Email: 

duchanh@vimaru.edu.vn

https://www.facebook.com/duchanhvmu

Web: 

www.vimaru.edu.vn

Nhóm tin tuyển dụng: 

NGÀNH KỸ THUẬT

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận

kệ sắt v lỗ xem truyen xem truyen
code learn